« tilbake

Allskog

AllskogAllskog er et samvirke som eies og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland og Troms. ALLSKOGs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Allskog har en visjon om at ”Med kjærlighet til skogen skaper vi store verdier sammen”.

Leveranse:
* Foredrag og prosessdriver – styrets strategiseminar.
* Foredrag for ledergruppen – strategi for innovasjon

Denne siden er designet og utviklet av Hilde Kloppbakken