« tilbake

bakgrunn

Akademisk erfaringsbasert mentaltrening for innovasjonsdrivkraft hos den enkelte.

InnoDriv leverer skreddersydd innovasjonsdrivkraft for ledere, enkeltpersoner og grupper med utviklingsansvar i SMB-bedrifter, organisasjoner og lokalsamfunn. Mennesker som ønsker å satse på innovasjon basert på kunde/brukers behov, for å skape fortrinn og bærekraftig utvikling.

InnoDriv jobber etter en definisjonen hvor innovasjon er en ny og bedre løsning som er så bra at andre velger å ta den i bruk.  Løsninger kan her være nye forretnings-/samarbeidsmodeller, nettverk, produkter, aktiviteter, tjenester, kommunikasjon og annet. Gjennom at løsningen blir tatt i bruk av kunde eller bruker, skapes det fortrinn. Løsninger blir tatt i bruk hvis de er basert på kunde/brukers reelle behov. Derfor jobber jeg etter en grunnfilosofi av vinn-vinn-vinn forkundene/brukerne og virksomheten, basert på åpenhet og samarbeid. De mest anerkjente metoder og verktøyene fra praktisk bruk i nærings- og samfunnsliv og akademia vil bli presentert og brukt. Skreddersøm etter virksomhet og ønsket måloppnåelse.

For å lykkes med innovasjon må det også finnes en drivkraft. Med drivkraft forståes den indre motivasjon som gir aktivitet, energi, framdrift, futt og handlingskraft, i utviklingsprosesser. Det å utnytte menneskets utrolige mentale kapasitet, gjøres gjennom prosessen å lære og implementere. Her brukes coachende tilnæriming med bruk av spennende verktøy, metaforer, refleksjoner, diskusjoner som skaper et varig «mentalt» avtrykk og gir en indre drivkraft.

Selskapet InnoDriv sitt navn er satt sammen av de to ordene innovasjon og drivkraft. Vi forener praktisk anvendelse gjennom faglig kunnskap fra akademia, nærings- og samfunnsliv samt drivkraften som ligger i den enkeltes indre og motivasjon. Dette gjøres ved bruk av anerkjente faglige modeller, kunnskapsbasert erfaring og en prosess- og coachbasert metodikk. Når det er mulig skaper vi en totalopplevelse som stimulerer alle sanser, som gir en integrert læringsprossess.

Denne siden er designet og utviklet av Hilde Kloppbakken