« tilbake

Elpro Group

Elpro GroupElpro Group har gjennomgått en utviklingsprosess basert på avdekking av fremtidige kundebehov, dette har ført til en fisjonering av selskapet til et morselskap og tre datterselskaper, nye visjoner, verdier, profil og kommunikasjonsplattform.

Selskapet har 230 millioner i omsetning og 120 ansatte. Innovativ som verdi er kommet inn, og ansees som et et viktig konkurransefortrinn.

InnoDriv har vært med i en periode på sju måneder som;
* Innovasjonsdriver for fremtidens løsninger
* Prosessleder på ledersamlinger
* Coach avdekking av fremtidige kundebehov.

Denne siden er designet og utviklet av Hilde Kloppbakken