INNOVASJON

InnoDriv jobber etter en definisjon av innovasjon hvor det er en ny og bedre løsning som er så bra at andre velger å ta den i bruk. Hvis en løsning taes i bruk er det noen som "tjener" på det. Dette blir ofte omtalt som kundedrevet innovasjon eller verdi-innovasjon. I Blue Ocean Strategy er dette omtalt som fremtidens vinnerstrategi.

Løsninger kan her være nye forretnings-/samarbeidsmodeller, nettverk, produkter, aktiviterer, tjenester, kommunikasjon og annet.

Gjennom at løsningen blir tatt i bruk, skapes det fortrinn. Løsninger blir tatt i bruk hvis de er basert på kunde/brukers reelle behov. 

Derfor jobber jeg etter en grunnfilosofi av vinn-vinn for kundene/brukerne og virksomheten, basert på åpenhet og samarbeid. 

Denne siden er designet og utviklet av Hilde Kloppbakken