« tilbake

NLP

"Jeg endrer min ytre verden ved å endre min indre"
«Jeg endrer min ytre verden ved å endre min indre»

Måten du kommuniserer med deg selv og andre på påvirker nevrologien din på alle nivåer, og skaper mønster av adferd. Jo, mer effektiv din indre prosessering er, jo mer givende og desto flere fortrinn kan du skape. Det å kombinere NLP-metodikken (les mer om den nedenfor) med det beste av erfaringsbaserte innovasjons teorier og verktøy, gir deg og din bedrift anledning til å skape fortrinn basert på kundenes behov, raskere og mer effektivt enn tidligere. Dere vil også unngå feiltrinn, som er ressurser rett i rennesteinen.

NLP-metodikken et mesterlig verktøy som hjelper oss til å skape  profesjonelle mål, og til å utvikle de ressursene vi ønsker og trenger på veien. Det handler om mennesker.

Fordi NLP gir dyp innsikt i mennesket og hvordan vi strukturelt fungerer, vil du ha nytte av NLP på alle i ethvert yrke og enhver bransje, erfaringsbasert kunnskap fra innovasjon og forbløffende enkle teknikker, kompletterer og løfter kundeforståelsen.

I tillegg til at dere vil lære forbløffende enkle verktøy, direkte relevant for problemstillingene dere står ovenfor, vil formidlingen foregå på en måte som trigger alle sanser; syn, hørsel, lyd, smak og lukt. Vi bruker metaforer, bilder, refleksjonsøvelser, summegrupper og case-oppgaver. Vi skaper endring, slik at drivkraften for innovasjon fører til endring i bedriften, mot nye mål og høyder. De gangene vi er sammen over flere dager, integrer vi også det sosiale programmet inn i læringen, slik at man får dobbel effekt. Edutainment.

Kilde Metaresource
«NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering.
Nevro
– fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.
Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans.
Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

NLP er mennesket satt i system

NLP er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Faget ble utviklet av Dr. Richard Bandler og John Grinder på 70-tallet, med utspring i studier av mennesker med unike resultater innenfor sine fagfelt. Funnene dannet grunnlag for en rekke teknikker og modeller, som er en slags «oppskrift» til samme resultat som modellene.

Når du vet hvordan noe fungerer, kan du bruke kunnskapen også på andre områder.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre ressurser. Med NLP lærer du hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv og andre. Metodikken er unik på sitt felt – den menneskelige funksjon. Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan for eksempel være tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.

«Med NLP opplever jeg en enorm forandring i livet mitt. Jeg har mye mer struktur, planmessighet og resultatfokus i arbeidssituasjonen.»
~Ole Boe, Doktor i psykologi og Førsteamanuensis i ledelse på Krigsskolen. »

 

 

Denne siden er designet og utviklet av Hilde Kloppbakken