« tilbake

om InnoDriv

Akademisk erfaringsbasert mentaltrening for innovasjonsdrivkraft hos den enkelte

InnoDriv leverer skreddersydd innovasjonsdrivkraft for ledere, enkeltpersoner og grupper med utviklingsansvar i SMB-bedrifter, organisasjoner og lokalsamfunn. Mennesker som ønsker å satse på innovasjon basert på kunde/brukers behov, for å skape fortrinn og bærekraftig utvikling.

InnoDriv jobber etter en definisjonen hvor INNOvasjon er en ny og bedre løsning som er så bra at andre velger å ta den i bruk. Løsninger kan her være nye forretnings-/samarbeidsmodeller, nettverk, produkter, aktiviterer, tjenester, kommunikasjon og annet. Gjennom at løsningen blir tatt i bruk, skapes det fortrinn. Løsninger blir tatt i bruk hvis de er basert på kunde/brukers reelle behov. Derfor jobber jeg etter en grunnfilosofi av vinn-vinn-vinn for kundene/brukerne og virksomheten, basert på åpenhet og samarbeid.

For å lykkes med innovasjon må det også finnes en DRIVkraft. Med drivkraft forståes den indre motivasjon som gir aktivitet, energi, framdrift, futt og handlingskraft, i utviklingsprosesser. Det å utnytte menneskets utrolige mentale kapasitet, gjøress gjennom prosessen å lære og implementere.

Selskapet InnoDriv sitt navn er satt sammen av de to ordene innovasjon og drivkraft. Vi forener praktisk anvendelse gjennom faglig kunnskap fra akademia, nærings- og samfunnsliv samt drivkraften som ligger i den enkeltes indre og motivasjon. Dette gjøres ved bruk av anerkjente faglige modeller, kunnskapsbasert erfaring og en prosess- og coachbasert metodikk.

Denne siden er designet og utviklet av Hilde Kloppbakken