« tilbake

post-it lapper som verktøy

Post-it lapper et genialt verktøy, både praktisk og rent mentalt.
Post-it lapper et genialt verktøy, både praktisk og rent mentalt.

Post-it lapper som verktøy er en genialt enkel måte å jobbe på. Like funksjonelt om en jobber med alle ansatte samtidig, i et team eller alene. Det trengs lite utsyr, man kommer igang raskt, gjenbruk blir enkelt og prosessorientert måte å jobbe på.

InnoDriv bruker post-it lapper aktivt som en del av innlæringen, sammen med struktur og maler fra innovasjon. Gjennom treningen forankres prosessene hjernen, slik at det ubevisste sinn jobber etter den samme struktur og maler, og hjernen settes i arbeid for å gjøre om tanker til fortrinn.

Denne siden er designet og utviklet av Hilde Kloppbakken