« tilbake

SMART+BFF

Mål = SMART + bærekraftig, framoverlent og framsnakkende. Avsjekk for fremtidens vinnere.
Mål = SMART + bærekraftig, framoverlent og framsnakkende. Avsjekk for fremtidens vinnere.

Smarte mål viser til mål som er Spesifikke, Målbare, Akseptable, Realistiske og Tidsbestemte (SMART). Den vanligste hensikten med styring ved bruk av SMARTe mål er at det skal få menneskene til å strekke seg ekstra langt og at man skal vite hva som er bra nok. Les mer her.

Når smarte mål brukes sammen med innovasjon er det viktig at det skal være en kontinuerlig prosess styrt av de kundebehov som oppstår. Dette kan komme på «tvers» av virksomheten sin målstyring hvor det er vanlig at målene settes årlig, halvårlig eller kvartalsvis. Dette kan føre til at målene blir utdaterte, overflødige eller direkte gale (for eksempel altfor høye eller lave). InnoDriv bruker SMART som en avsjekk for om en tanke har potensial til å bli et fortrinn, eller er et feiltrinn.

SMART er er kanskje ikke nok i dagens samfunn? InnoDriv har derfor lagt til tre avsjekk til for fremtidens vinner virksomheter; bærekraftig, fremoverlent og framsnakkende.
Er målet bærekraftig og i varetar dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter, gjennom langsiktig perspektiv med STORE mål?
Er målet framoverlent og gir fortrinn til kunder og partnere, og kanskje aller best; også det de ennå ikke vet at de trenger?
Er målet framsnakkende, positivt formulert, roser og berømmer?

 

Denne siden er designet og utviklet av Hilde Kloppbakken