« tilbake

tenk STORT

Tenk STORT! Tenk Internasjonalt - internasjonale nettverk og partnere.
Tenk Internasjonalt – internasjonalt nettverk- internasjonale partnere.

Små og mellomstore bedrifter mangler ofte ressurser som tid, penger og kompetanse, som er mer tilgjengelig for større bedrifter, til å jobbe med strategi og innovasjon.

Det å være liten eller mellomstor bedrift har sine FORTRINN, bl.a. knyttet til fleksibilitet og reaksjonsevne mht kunder, produksjon og marked. En åpen kommunikasjon med omverden gir muligheter for nettverk og samarbeid (interorganisatoriske relasjoner), som igjen kan etablere innovasjon og ny kunnskap. Noen bedrifter lykkes og andre ikke – hva gjør de som lykkes?

Fremtidens vinnerstrategi, mener mange er, tenk STORT, ta små steg, gripe MULIGHETENE ved å konstant ha fokus på kundens behov i dag og i fremtiden.

InnoDriv tror på at dette er fremtidens vinnerstrategi for SMB-bedrifter, og gir bevissthet, kunnskap og verktøy for å lykkes i hverdagen.

InnoDriv gir mennesker bevissthet, kunnskap og verktøy:
– Visualisering av visjonen.
– Inspirere og tenne alle til å bli innovatører gjennom å tenke stort, og finne drivkraften.
– Strategi for innovasjon basert på kreativitet, samarbeid og bærekraftig.
– Skreddersydde verktøy for å;
– tenke stort;
– små steg;
– gripe muligheter.

InnoDriv skreddersyr løsninger etter virksomhetens viktigste behov med det beste fra innovasjonsfaget og forankrer drivkraft.

 

 

Denne siden er designet og utviklet av Hilde Kloppbakken